BRØDRENE FÜRST AS

Est.1951

Ships plywood og våtromspanel til innredning av fiskebåter, kjøleskip mm siden 1959

Portabelt flerbruksgulv til idrettshaller

Termobokser og pallehetter til kjøle- og frysevarer