BRØDRENE FÜRST AS

Est.1951

post@brodrenefurst.com     tel: +47 91 91 82 70

Ships plywood og våtromspanel til innredning av fiskebåter, kjøleskip mm siden 1959

Portabelt flerbruksgulv til idrettshaller

Termobokser og pallehetter til kjøle- og frysevarer